Insolvenční správce se zabývá především činnostmi souvisejícími s úpadkem a jeho řešením, jako reorganizace, konkursy a oddlužení.

Informace o insolvenčních řízeních konkrétních dlužníků jsou k dispozici na www.justice.cz

Poskytujeme poradenství v právní a ekonomické oblasti.

Likvidace

Dlužník IČO / Dat. nar. Spisová značka