Insolvenční správce se zabývá především činnostmi souvisejícími s úpadkem a jeho řešením, jako reorganizace, konkursy a oddlužení.

Informace o insolvenčních řízeních konkrétních dlužníků jsou k dispozici na www.justice.cz

Poskytujeme poradenství v právní a ekonomické oblasti.

Insolvence

dle IZ (platný od 1. 1. 2008), zákon č. 182/2006sb. o úpadku a způsobech jeho řešení.


Dlužník IČO / Dat. nar. Spisová značka