Insolvenční správce se zabývá především činnostmi souvisejícími s úpadkem a jeho řešením, jako reorganizace, konkursy a oddlužení.

Informace o insolvenčních řízeních konkrétních dlužníků jsou k dispozici na www.justice.cz

Poskytujeme poradenství v právní a ekonomické oblasti.

1. správcovská a konkurzní v.o.s.

  • Insolvenční správce
  • Insolvenční správce se zvláštním povolením
  • Likvidace firem
  • Finanční a ekonomické poradenství
  • Realizace pohledávek
  • Restrukturalizace a reorganizace firem
  • Správa majetku
  • Digitalizace dokumentů

Aktuální nabídka zpeněžovaného majetku

Popis Cena

Nebyly nalezeny žádné záznamy